Kitap Başvuruları

Kitap başvurusunda bulunmak için kayıtlı iseniz giriş yapmalı, değilseniz kayıt olmalısınız: Giriş | Kayıt

Kitap Başvurusu Kontrol Listesi

Yazarların, yayımlanmasının değerlendirilmesi amacıyla Oku Okut Yayınları’na gönderecekleri kitap çalışmalarının aşağıdaki maddelere uygunluğunu kontrol etmeleri gereklidir.
 • Bu kitap çalışması, daha önce yayımlanmamış veya değerlendirilmek üzere başka bir yayınevine gönderilmemiştir.
 • Bu kitap metninin yayıma kabul edilmesi durumunda, tarafımdan veya yayınevi uzman personelince İSNAD Atıf Sistemi'ne (www.isnadsistemi.org) uyarlanmasını kabul ediyorum.
 • Bu kitap dosyası, Microsoft Word dosya biçimindedir.
 • Bu kitap çalışmasının yayımında ortaya çıkacak aşağıda belirtilen e- yayım/basım ücretini ödemeyi kabul ediyorum. Oku Okut Yayınları, ulusal ve uluslararası akademik yayımcılık ilkeleri çerçevesinde hizmet sunmaktadır. Yayımlanan kitaplar; İngilizce başlık, İngilizce özet ve en az beş anahtar kavramlar içerecek şekilde alanında uzman bir editörün kontrolünde yayımlanmaktadır. Yayımlanan kitaplar, Avrupa Kütüphaneleri'nde erişilebilir olması için kitap başına 7 EURO ödenerek Avrupa kütüphanelerine dağıtımı yaptırılmaktadır. Ocak 2022 itibari ile kitaplarımızın yer aldığı indeks ve dijital platformlar şunlardır: https://yayin.okuokut.org/okuokut/dizinler

  E-YAYIM/BASIM ÜCRETLERİ
  1. Sadece E-Kitap Yayımı
  E-Kitap Kapak Tasarım Ücreti + E-Kitap Dizgi Ücreti + İngilizce Özet Kontrolü + Türkçe Son Okuma + Editör Okuması + DOI Ücreti: 900 TL

  2. Hem Basılı Hem E-Kitap Yayımı
  Basılı Kitap Kapak Tasarım Ücreti + Basılı Kitap Dizgi Ücreti + E-Kitap Kapak Tasarım Ücreti + E-Kitap Dizgi Ücreti + İngilizce Özet Kontrolü + Türkçe Son Okuma + Editör Okuması + Bandrol Ücreti + DOI Ücreti: 1000TL
  Matbaaya Baskı Ücreti: 230 Sayfalık 100 Adet Kitap Baskı Ücreti: 1600 TL (Fiyat 16 Ocak 2022 tarihli matbaa baskı fiyatıdır. Kitap sayfa sayısı belli olduğunda matbaadan güncel baskı fiyatı alınacaktır.)

Yazar Rehberi

Oku Okut Yayınları, akademik yazım ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanılmasını benimsemiştir.

Yazarlar Oku Okut Yayınları'nca yayımlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir. bk. Telif Hakkı Sözleşmesi

Tezlerin Kitaplaştırılma Sürecinde Yapılması Gerekenler

 1. Kitabınızın içeriğine uygun, kısa, dikkat çekici isim önerilerini belirlemeniz önemlidir.
 2. Atıf ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’ne uyulması gereklidir.
 3. Tezin tamamlanmasından sonra yapılan yayınların tez kitaplaştırılırken değerlendirmeye
 4. alınması tercih edilir.
 5. Kullanılan tezler kitap olarak basılmışsa kitap tercih edilmelidir.
 6. Atıf ifadelerinde “müellifimiz” yerine “müellif” gibi ifadelerin kullanımı tavsiye edilir.
 7. “Tezde”, “tezimizde”, “tezimizin” gibi eserin tez haline atıf yapılan ibareler çıkarılmalı veya değiştirilmelidir.”
 8. Önsözde, “Bu kitap … tarihinde … ‘da yaptığımız … başlıklı doktora tezimize dayanmaktadır.” şeklinde etik beyanda bulunulmalıdır.
 9. Dipnotlardaki gereksiz bilgiler tasfiye edilmeli. Gerekli alıntılar/bilgiler metin içine alınmalı.
 10. Giriş ve bölüm başlıklarında sadece “Giriş” değil “Giriş Metodolojik Çerçeve”, İkinci Bölüm Esmâ-i Hüsnânın Anlaşılması” gibi başlıklar kullanılmalıdır.
 11. Önsöz ve sonuç bölümleri, tezin kitaplaştırılmış haline göre güncellenir. Sonuç bölümünün, içeriği ve varılan sonuçları özetleyici şekilde yeniden yazılması tercih edilir.
 12. Tez formatının gereği olan ayrıntılı başlıklandırma sadeleştirilerek daha akıcı ve derli toplu bir hale getirilmelidir. Metinde ve içindekilerde altbaşlıklarda tasfiyeye gidilmesi önerilir.

Gizlilik Bildirimi

Oku Okut Yayınları web sitesine kayıt ve girişte kullanılan kullanıcı adı ve e-posta adresleri, yalnızca bu yayınevinin belirtilen amaçları için kullanılacak ve başka herhangi bir amaçla kullanılmayacak veya başka bir tarafa sunulmayacaktır. 

Oku Okut Yayınları editör ekibi ve personeli, bu yayını yayınlama ve geliştirme çalışmalarına rehberlik etmek için kullanıcı verilerini kullanır. OMP yayın platformunun geliştirilmesine yardımcı olacak veriler, makale metrikleri gibi uygun istisnalar dışında, geliştiricisi Public Knowledge Project ile anonimleştirilmiş ve toplu bir biçimde paylaşılabilir. Veriler, Oku Okut Yayıncılık veya PKP tarafından satılmayacak veya burada belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacaktır. bk. Kişisel Verileri Koruma Politikamız