Yakında Yayında: On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

06/10/2021

On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

Dr. Fatma Kurttekin

Milli Eğitim Bakanlığı 2005 yılında, çocukluk ve gençlik dönemlerindeki öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için “100 Temel Eser” projesi hayata geçirmiştir. Bu eserler edebi kıymetlerinin yanında sundukları hayat felsefesi, dinî ve ahlakî bakış açısıyla okuyucunun ruh dünyasını ve zihin algısını etkilediği yadsınamaz bir gerçektir. Bu realiteden yola çıkılarak gençlerin bu eserler listesinden okumayı tercih ettikleri beşi yabancı, beşi Türk yazar tarafından kaleme alınmış toplam on romanın dinî ve ahlakî değer algılarına tesiri mercek altına alınmıştır. Bu incelemeye Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ders programlarında yer verilen dinî ve ahlakî değerler de dâhil edilmiştir. Böylece “DKAB derslerinde dinî ve ahlakî değer kazanımında edebi eserlerden faydalanılabilir mi?” sorusuna cevap aranmıştır. Sivas ili örnekleminde dört farklı ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilen gözlem, anket ve mülakat tekniklerinden alınan sonuçlar toplumun dinî kültür ve yaşantısıyla çelişmeyen, gençlerin beklenti ve gerçeklik algısını doyuran ve dinî ve ahlâkî değerleri belirli zamanla sınırlamayan orijinal eserlere ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmıştır.

OKU OKUT YAYINLARI, TEMMUZ 2021