Oku Okut Yayınları https://yayin.okuokut.org/okuokut <p>Oku Okut Yayınları, 5 Şubat 2021 tarihinde Oku Okut Derneği (<a href="https://www.okuokut.org" target="_blank" rel="noopener">www.okuokut.org</a>) tarafından sosyal ve beşerî bilimler alanına ilişkin araştırma, derleme ve çeviri türü eserleri yayımlamak üzere kurulmuştur.</p> <p>Oku Okut Yayınları; Din, Felsefe, Tarih ve Sosyoloji öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yayın yapmaktadır.</p> <p>Oku Okut Yayıncılık, yüksek lisans ve doktora tezlerini de yayımlayabilmektedir. Bu çalışmaların daha geniş kitlelere hitap edecek şekilde revize edilmesi veya başka bir şekilde değiştirilmesi gerekebilmektedir.</p> <p>Oku Okut Yayınları; açık erişimli, gayri ticari, bilimsel yayıncılığı benimsemiştir. Başvuru sonrasında yapılan incelemelerde ve Yayın Kurulu’nca alınan kararda yayımı uygun görülen çalışmalar, e-kitap formatlarında ücretsiz olarak okuyucularımızla buluşturulmaktadır.</p> <p>Oku Okut Yayınları; uluslararası yayıncılık standartları ve etik prensipleriyle uyumlu, yüksek kalitede kitapları açık erişimli olarak yayımlayarak sürekli genişleyen bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.</p> <p>Oku Okut Yayınları, akademik yazım ve kaynak gösteriminde <a href="https://www.isnadsistemi.org/"><em>İSNAD Atıf Sistemi</em></a>’nin kullanılmasını benimsemiştir.</p> <p>Yayımlanan tüm kitaplar, 500 kelimelik Türkçe ve İngilizce özeti ile birlikte yayımlanır ve yayınlara DOI atanır.</p> <table width="453"> <tbody> <tr> <td width="160"> <p>Yayınevi Adı</p> </td> <td width="293"> <p>Oku Okut Yayınları</p> </td> </tr> <tr> <td width="160"> <p>Kuruluş Tarihi</p> </td> <td width="293"> <p>5 Şubat 2021</p> </td> </tr> <tr> <td width="160"> <p>Yayıncı Sertifika No</p> </td> <td width="293"> <p>49846</p> </td> </tr> <tr> <td width="160"> <p>ISBN Prefix</p> </td> <td width="293"> <p>978-605-74416</p> </td> </tr> <tr> <td width="160"> <p>ISNI</p> </td> <td width="293"> <p><a href="https://isni.org/isni/0000000506276072" target="_blank" rel="noopener">h</a><a style="font-size: 0.875rem;" href="https://isni.org/isni/0000000506276072" target="_blank" rel="noopener">tps://isni.org/isni/0000000506276072</a><a style="font-size: 0.875rem;" href="https://isni.org/isni/0000000506276072" target="_blank" rel="noopener">t</a></p> </td> </tr> <tr> <td width="160"> <p>Adres</p> </td> <td width="293"> <p>Şenyuva Mah. Seyhan Cad. No. 11-c/17 (Kuzey Ankara Külliyesi) 06300 Keçiören/A</p> </td> </tr> <tr> <td width="160"> <p>UAVT Adres Kodu</p> </td> <td width="293"> <p>1387312042</p> </td> </tr> <tr> <td width="160"> <p>Yayınevi Editörü</p> </td> <td width="293"> <p>Dr. Abdullah Demir</p> </td> </tr> <tr> <td width="160"> <p>E-Posta</p> </td> <td width="293"> <p>yayin@okuokut.org</p> </td> </tr> <tr> <td width="160"> <p>Telefon</p> </td> <td width="293"> <p>0 312 906 15 99</p> </td> </tr> <tr> <td width="160"> <p>Cep</p> </td> <td width="293"> <p>+90 539 249 77 18</p> </td> </tr> <tr> <td width="160"> <p>Web</p> </td> <td width="293"> <p><a href="https://yayin.okuokut.org/okuokut">https://yayin.okuokut.org</a></p> </td> </tr> <tr> <td width="160"> <p>Logo</p> </td> <td width="293"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Yayın Kurulu tarafından yayımlanmak üzere değerlendirilen tüm kitap önerileri, hakem değerlendirme politikamıza uygun olarak iki dış hakem tarafından incelenecektir.</p> <p>Oku Okut Yayınları, sizlerin de çalışmalarını İngilizce ayrıntılı özeti ile birlikte açık erişim formatında yayımlamaya taliptir.</p> <p> </p> <p>Yazarlar, Oku Okut Yayınları tarafından yayımlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir. Okuyucular, orijinal çalışmaya tam olarak atıfta bulunmak ve ticari amaçlar için olmamak koşuluyla, kitapları indirebilir, kopyalayabilir, paylaşabilir ve değiştirebilirler.</p> <p><br />Kütüphaneler, araştırmacılar ve okurlar; yayınlarımızı PDF formatında kullanabilir, depolayabilir ve özgürce paylaşabilirler.</p> tr-TR <p>Yazarlar <em>Oku Okut Yayınları'nca </em>yayımlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir. </p> <p>Yazarlar, Oku Okut Yayınları'na diğer tüm hakları saklı tutarken ilk yayın, gösterim ve dağıtım hakkını münhasır olarak verir. Tüm Oku Okut Yayıncılık yayınları, Creative Commons CC-BY-NC lisansı altında yayınlanır.</p> <p><strong>Açık erişim olarak yayınlama, çalışmamı kötüye kullanıma açık hale getirir mi?<br /></strong>Oku Okut Yayınları, yazarların ve editörlerin çalışmalarının telif hakkını elinde tutmalarına izin verir. Tüm yayınlarımızı Creative Commons lisansı altında yayınlıyoruz. Creative Commons, en başından beri açık hareketi çevreleyen konuşmalara dahil oldu. Lisansları birçok açık erişim materyalini korumak için kullanılır. Oku Okut Yayınları, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) kapsamında lisanslanmıştır.</p> yayin@okuokut.org (Dr. Abdullah Demir) yayin@okuokut.org (Editörlük) OMP 3.3.0.6 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Big Bang ve Yaratılış https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/18 <div> <p class="OO-Metin">Bu çalışmada, Big Bang teorisinin yoktan yaratılış düşüncesini destekleyip desteklemediği hususu hudûs delili açısından ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Big Bang teorisinden önceki kozmoloji ve bilim tarihi, teorinin temel dayanakları ve Big Bang karşıtı evren modelleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Buna göre evren yaklaşık olarak 14,7 milyar yıl önce sonsuz yoğun, küçük ve sıcak bir durumdan (tekillik) ani bir patlamayla (açılma=genişleme) oluşmaya başlamıştır. Einstein'ın izafiyet teorisi, evrenin hala genişlemeye devam etmesi (Hubble Yasası), kozmik mikrodalga arkaalan ışımasının keşfedilmesi ve uzaydaki maddelerin tespit edilen miktarları bu teorinin en güçlü kanıtları olarak sunulmaktadır. İkinci bölümde ise kelâmcıların hudûs delili incelenmiş ve detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Kelâmcıların geliştirdiği bu delil sadece Allah'ın varlığını ispat etmeye yönelik çabanın değil; aynı zamanda kelâmcıların bir bütün olarak evreni anlama ve anlamlandırma çabasının bir ürünüdür. Bu şekilde ortaya konan evren bütün parçalarıyla birlikte; hareket, zaman ve mekân dâhil olmak üzere hâdistir, yani sonradan ve yoktan yaratılmıştır. Sonlu birimlerden oluşan evrenin bir başlangıcı ve sonu vardır. Cevher ve arazlardan oluşan evren sürekli bir değişim ve dönüşüm (oluş-bozuluş) süreci yaşamaktadır. Çalışmanın son bölümünde Big Bang teorisi ile hudûs delili karşılaştırılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: Big Bang teorisi ile birlikte evrenin genişlediğinin kanıtlanması materyalist ve ateist felsefenin sabit, sonsuz ve değişmeyen evren tasavvurunu kesin olarak çürütmüştür. Ayrıca izafiyet teorisi ile birlikte mutlak zaman anlayışı geçerliliğini yitirmiş; zamanın göreliliği ve evrenle birlikte başladığı kanıtlanmıştır. Ancak kanaatimizce Big Bang teorisi, evrenin bir başlangıç noktası (tekillik) olduğunu kesin olarak ortaya koymakla birlikte bu, yoktan yaratılışın bir ispatı olarak değerlendirilemez. Sadece şu an sahip olduğumuz teorilerle uyumlu “bilimsel bir başlangıç” olarak değerlendirilebilir. Zaten bilimin, varlığın izini sürüp mutlak yokluğa, oradan da Tanrı'ya ulaşması beklenemez. Çünkü mutlak yokluk bilime insan bilgisine konu olamaz. İnsanlığın bilimsel olarak ulaştığı en son noktada bile evrenin varlığının en tutarlı açıklaması, evrenin sonradan ve mutlak yokluktan Allah tarafından yaratıldığı şeklindeki dini açıklamadır.</p> </div> Dr. Ahmet Mekin Kandemir (Yazar) (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Editör) (Dizi Editörü) Telif Hakkı (c) 2022 Ahmet Mekin Kandemir https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/18 Mon, 14 Mar 2022 00:00:00 +0000 Big Bang ve Yaratılış https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/17 <div> <p class="OO-Metin">Bu çalışmada, Big Bang teorisinin yoktan yaratılış düşüncesini destekleyip desteklemediği hususu hudûs delili açısından ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Big Bang teorisinden önceki kozmoloji ve bilim tarihi, teorinin temel dayanakları ve Big Bang karşıtı evren modelleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Buna göre evren yaklaşık olarak 14,7 milyar yıl önce sonsuz yoğun, küçük ve sıcak bir durumdan (tekillik) ani bir patlamayla (açılma=genişleme) oluşmaya başlamıştır. Einstein'ın izafiyet teorisi, evrenin hala genişlemeye devam etmesi (Hubble Yasası), kozmik mikrodalga arkaalan ışımasının keşfedilmesi ve uzaydaki maddelerin tespit edilen miktarları bu teorinin en güçlü kanıtları olarak sunulmaktadır. İkinci bölümde ise kelâmcıların hudûs delili incelenmiş ve detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Kelâmcıların geliştirdiği bu delil sadece Allah'ın varlığını ispat etmeye yönelik çabanın değil; aynı zamanda kelâmcıların bir bütün olarak evreni anlama ve anlamlandırma çabasının bir ürünüdür. Bu şekilde ortaya konan evren bütün parçalarıyla birlikte; hareket, zaman ve mekân dâhil olmak üzere hâdistir, yani sonradan ve yoktan yaratılmıştır. Sonlu birimlerden oluşan evrenin bir başlangıcı ve sonu vardır. Cevher ve arazlardan oluşan evren sürekli bir değişim ve dönüşüm (oluş-bozuluş) süreci yaşamaktadır. Çalışmanın son bölümünde Big Bang teorisi ile hudûs delili karşılaştırılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: Big Bang teorisi ile birlikte evrenin genişlediğinin kanıtlanması materyalist ve ateist felsefenin sabit, sonsuz ve değişmeyen evren tasavvurunu kesin olarak çürütmüştür. Ayrıca izafiyet teorisi ile birlikte mutlak zaman anlayışı geçerliliğini yitirmiş; zamanın göreliliği ve evrenle birlikte başladığı kanıtlanmıştır. Ancak kanaatimizce Big Bang teorisi, evrenin bir başlangıç noktası (tekillik) olduğunu kesin olarak ortaya koymakla birlikte bu, yoktan yaratılışın bir ispatı olarak değerlendirilemez. Sadece şu an sahip olduğumuz teorilerle uyumlu “bilimsel bir başlangıç” olarak değerlendirilebilir. Zaten bilimin, varlığın izini sürüp mutlak yokluğa, oradan da Tanrı'ya ulaşması beklenemez. Çünkü mutlak yokluk bilime insan bilgisine konu olamaz. İnsanlığın bilimsel olarak ulaştığı en son noktada bile evrenin varlığının en tutarlı açıklaması, evrenin sonradan ve mutlak yokluktan Allah tarafından yaratıldığı şeklindeki dini açıklamadır.</p> </div> Dr. Ahmet Mekin Kandemir (Yazar) (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Editör) (Dizi Editörü) Telif Hakkı (c) 2022 Ahmet Mekin Kandemir; Abdullah Demir https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/17 Mon, 07 Mar 2022 00:00:00 +0000 Oku Okut Derneği Faaliyet Raporu-2021 https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/15 <div> <p class="OO-Metin">Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek ve topluma okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla projeler üretmeyi ve bu alanda ücretsiz hizmet sunmayı görev edinen Oku Okut Derneği, 07 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da kuruldu. Kanunlar çerçevesinde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan Derneğimiz, toplum yararı için eğitim alanında sahip olduğu programlarla, okuma alışkanlığının artırılması amacıyla faaliyetler yürütmektedir.</p> <div> <p class="OO-Metin">Oku Okut Derneği’nin misyonu; kendini, tarihini, kültürünü ve dünyayı bilme yolunda olan öğrencilerimize, bilimsel veriler ve uluslararası başarılı uygulama örnekleri perspektifinde okuma alışkanlığı kazandırmak&nbsp;ve bu alışkanlığın tüm toplumda yaygınlaşmasını sağlamaktır.</p> </div> <div> <p class="OO-Metin">Oku Okut Derneği’nin hedef kitlesi; öncelikle öğrencilerimiz, vatandaşlarımız ve yurt dışında yaşayan soydaşlarımızdır.</p> </div> <div> <p class="OO-Metin">Oku Okut Derneği’nin kapsama ve hizmet alanı; yapay zekâ ve çevrim içi teknolojik imkânlarla yakın planda Türkiye, gelecekte tüm dünyadır.</p> </div> <div> <p class="OO-Metin">Oku Okut Derneği’nin vizyonu; okuma alışkanlığı kazandırmada ve kitap okumayı desteklemede Türkiye’nin KIZILAY’ı olmaktır.</p> </div> <div> <p class="OO-Metin">Oku Okut Derneği’nin&nbsp;amacı, öğrencilere “kitap&nbsp;okuma alışkanlığı” kazandırmak ve bu alışkanlığı toplumda yaygınlaştırmak amacıyla kapsamlı akademik araştırmalar yaparak her durum için özel “okuma projeleri” üretmektir. Yürütülecek projelerle eğitim-öğretimin her kademesindeki öğrenciler için kitaplarla buluşma imkânları oluşturulacaktır. Okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi için her okuyucuya yapay zekâ ve eğitim danışmanları aracılığıyla rehberlik hizmeti verilecektir. Ayrıca alanında uzman öğretim üyelerinin danışmanlığında ilkokul, ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik çevrim içi okuma kulüpleri oluşturularak öğrencilerin yazarlarla buluşması sağlanacaktır. Proje kapsamında gayretli ve başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi; maddi imkânı kısıtlı olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz çevrim içi canlı destek kurslarının düzenlenmesi de hedeflenmektedir.</p> </div> <div> <p class="OO-Metin">Oku Okut Derneği’nin projelerine ve sunduğu hizmetlere katılım tamamen ücretsizdir ve www.okuokut.org adresinden kayıtla gerçekleşmektedir.</p> <div> <p class="OO-Metin">Oku Okut Akademi, 27 Mart 2021 tarihinde Oku Okut Derneği tarafından kurulmuş online akademik eğitim platformudur. Oku Okut Akademi, uzaktan eğitimin getirdiği teknolojik imkanlarla Oku Okut Derneği tarafından yürütülen bir uzaktan eğitim projesidir.</p> </div> <div> <p class="OO-Metin">Oku Okut Akademi: Online Akademik Eğitim Platformu Projesi'nde tüm seviyelerdeki öğreciler ile çeşitli sebeplerden dolayı eğitimini tamamlayamamış vatandaşlarımızın desteklenmesi, katılımcılara uzaktan eğitim teknolojisi ile öğretmen ve materyal desteği sağlanması öngörülmektedir. Projeyle; ihtiyaç duyduğu bilgiyi arayan öğrencilerin ve dezavantajlı grupların desteklenmesi ve kendini geliştirmek isteyen bireylere imkân sağlanması amaçlanmaktadır.</p> </div> <div> <p class="OO-Metin">Oku Okut Akademi'nin hedefi, bireylerde oluşan deneyim ve uzmanlık bilgilerinin diğer bireylere ücretsiz olarak aktarılabilmesine imkân sağlayacak dijital eğitim platformunun hayata geçirilmesidir. Tüm bireyler; “öğrenen” veya “öğreten” olarak projede yer alabilmektedir.</p> </div> <div> <p class="OO-Metin">Oku Okut Akademi; içerisinde uzaktan eğitim (LMS) ve canlı yayın sistemleri, video, doküman ve haber portalları gibi bilgi üretim ve aktarım teknolojilerini içeren güçlü bir altyapıyı ile tüm katılımcılara ücretsiz olarak hizmet sunmaktadır.</p> </div> </div> </div> Abdullah Demir; Oku Okut Derneği (Yazar) Telif Hakkı (c) 2022 Abdullah Demir; Oku Okut Derneği (Yazar) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/15 Wed, 09 Feb 2022 00:00:00 +0000 Şîvenâme-i İstinâddehî be Reveş-i İSNAD https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/19 <p><em>İSNAD Atıf Sistemi</em>, sosyal ve beşerî bilimler alanında hazırlanan akademik çalışmalarda kullanılmak üzere Türkiye merkezli ve Türkçe olarak geliştirilen akademik yazım, atıf ve kaynak gösterme sistemidir. Bilindiği üzere belli kurallara uyularak kaynak gösterme hem bilginin bilimselliğinin hem de fikrî mülkiyet haklarına saygının bir gereğidir. Bilimsel bir çalışmanın hazırlanmasında yararlanılan kaynakları, başka araştırmacılar tarafından tekrar ulaşılabilir ve kontrol edilebilir olacak şekilde bibliyografik bileşenleri ile doğru ve eksiksiz olarak araştırmalarda yazılmak durumundadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan atıf ve kaynak gösterme sistemleri, 20. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkmıştır. Chicago Sistemi’nin <em>(The Chicago Manual of Style) </em>ilk versiyonu 1906 yılında hazırlanmış ve 2017 yılında 17. edisyonu satışa sunulmuştur. 1952 yılında ilk versiyonu kullanıma sunulan APA’nın <em>(The Publication Manual of the American Psychological Association) </em>ise 2019 itibari ile 7. edisyonu piyasaya sürülmüştür. Aslı Türkçe olan <em>İSNAD Atıf Sistemi</em>, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından desteklenen proje kapsamında, akademik yayıncılık alanında uzman öğretim üyelerinin ve hakemli dergi editörlerinin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınarak 2018 yılında geliştirilmiştir. Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Dil ve Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Halkbilimi, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Psikoloji, Sanat, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji ve Tarih gibi sosyal ve beşerî bilimler alanında akademik çalışmaların yazımında ve kaynak gösteriminde <em>İSNAD</em> ileortak bir yazım standardına ulaşılması hedeflenmektedir. <em>İSNAD</em>; akademik bir yazının başlığının nasıl belirleneceği, özetinin hangi bilgileri içermesi gerektiği, anahtar kavramların nasıl seçileceği, başlıklandırma formatının nasıl olması gerektiği, içerdiği tablo ve şekillerin nasıl oluşturulacağı, çalışmada kullanılan İngilizce, Arapça ve diğer dillerdeki eser adlarının ve müellif isimlerinin nasıl yazılacağı, tarih ve yüzyılların hangi şekilde gösterileceği, yayın etiği kapsamında nelere dikkat edilmesi gerektiği, istifade edilen kaynak eserden dolaylı veya doğrudan nasıl alıntı yapılacağı, atıf yapılan kaynakların katalog bilgilerinin metin içinde veya dipnotta nasıl yazılacağı ve kaynakçanın nasıl oluşturulacağı gibi akademik yazım ve yayın etiği ile ilgili bilinmesi ve uygulanması gereken temel ilke ve kuralları içermektedir. <em>İSNAD</em>’ın TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin ve DergiPark gibi akademik yayıncılıkla ilgili akademik dizin ve akademik yayın platformlarınca kaynak gösterme biçimlerinden biri olarak sistem entegrasyonu yapılmış; Web of Science/Clarivate Analytics EndNote, ProQuest RefWorks, Zotero ve Mendeley gibi dünya çapında kullanılan atıf ve kaynakça düzenleme programlarına uygun şablonları hazırlanıp ücretsiz olarak kullanıma sunulmuştur. Türkçe olarak hazırlanan ilk ve tek yerli akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi olan <em>İSNAD</em>’ın, Türkçenin bir bilim dili olma hedefine katkı sağlama misyonu da bulunmaktadır. Yıllardır kitap ve dergi yayımlayan birçok devlet kurumu ve üniversitenin, ortak bir akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi üzerinde birliktelik sağlayamadıkları bilinmektedir. Hatta aynı kurumun farklı tarihlerde yayımladığı eserlerde bile çeşitli kaynak gösterme sistemlerinin kullanıldığı görülebilmektedir. Dahası çoğu zaman kullanılan aslı İngilizce olan kaynak gösterme sistemlerinin aslına tamamen uygun olarak kullanılamadığı da bilinmektedir. Bunda APA, Chicago, MLA gibi bu sistemlerin tam metinlerine ancak abonelik veya kitap formatının satın alınması ile ulaşılabilmesi ve öğrencilerin, araştırmacıların internetten ulaşılabildikleri 1-2 sayfalık örnekler üzerinden bunları kullanmaya çalışması etkilidir. Oysa APA’nın 7’nci, Chicago’nun 17’nci edisyonu İngilizce olarak satışa çıkmıştır ve internetten ulaşılan örneklerin çoğu, güncel edisyona ait değildir. <em>İSNAD Atıf Sistemi</em>; öğrenciler, araştırmacılar, yayıncılar ile kurum ve kuruluşların hizmetine sunulmuştur. Ocak 2022 itibari ile sosyal ve beşerî bilimler alanında yayın yapan 125 hakemli dergi <em>İSNAD</em>’ı kullanmaya başlamıştır. Lisans mezuniyet tezi, yüksek lisans tezi ve doktora tezlerinin yazımında <em>İSNAD</em>’ın kullanılmasını öngören ve bunu tez yazım kılavuzlarına dâhil eden üniversitelerin sayısı artmaktadır. Ocak 2022 itibari ile <em>İSNAD</em>’ı 33 Enstitü tez yazım kılavuzuna eklemiştir. Ayrıca ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongre düzenleyen birçok kurum ve kuruluş, katılımcılarından bildirilerini <em>İSNAD</em>’a uygun olarak hazırlamalarını talep etmeye başlamıştır. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan bu sistem, kullanıcı dostu internet arayüzü ve kaynakça düzenleme yazılım eklentileri ile hızla kabul görmekte ve benimsenmektedir. Kullanıcılar <em>İSNAD</em>’ın EndNote, Zotero, Mendeley ve RefWorks gibi atıf ve kaynakça düzenleme yazılım eklentileri sayesinde atıf ve kaynak gösterme işlemlerini daha kolay, daha hızlı ve hatasız olarak yapabilmektedirler. <em>İSNAD </em>yazım kılavuzu Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça olarak hazırlanmış ve açık erişim olarak <a href="http://www.isnadsistemi.org/">www.isnadsistemi.org</a> adresinden kullanıma sunulmuştur. Ayrıca <em>İSNAD</em> web sitesinde, akademik araştırma ve yazıma ilişkin eğitim videoları ve seminerler de ücretsiz olarak erişime açılmıştır. <em>İSNAD</em>’ın iki versiyonu bulunmaktadır: <em>İSNAD Dipnotlu</em> ve <em>İSNAD Metiniçi. </em>Sunulan bu alternatifler sayesinde atıf yapılan kaynağa dair bilgiler, metin içinde veya dipnotta gösterilebilmektedir. Örneğin psikoloji alanında hazırlanan bir tezde, kullanılan kaynağa <em>İSNAD</em>’a uygun olarak metin içerisinde “Tokur, 2021, 55” şeklinde atıf yapılabilmektedir. Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Dil ve Edebiyat, Felsefe, Halkbilimi, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Müzik, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji veya Tarih alanında hazırlanan çalışmalarda ise kullanılan eser dipnotta “Ali Bilgen<em>, Türk Tarihi (</em>Ankara: Oku Okut Yayınları, 2021), 32” şeklinde belirtilmektedir. Bununla birlikte gerek <em>İSNAD Metiniçi</em> gerekse <em>İSNAD Dipnotlu</em>sistemin tercih edildiği çalışmalarda, kaynakça tek bir biçimde “Soyad, Ad. <em>Eser Adı</em>. Basım Yeri: Yayınevi, Basım Tarihi (Bilgen, Ali. <em>Türk Tarihi. </em>Ankara: Oku Okut Yayınları, 2021)” şeklinde oluşturulmaktadır. Kaynakçada eser künye bilgilerinin belli bir standartta yazılması ve nokta (.) ile ayrılması araştırma ve yayınlarda kullanılan referansların veri tabanlarına kolayca aktarılmasına imkân vermektedir. Böylece atıf oranı ve etki değeri gibi bibliyometrik hesaplamalar yapan indekslere temiz veri sunulmaktadır. APA, Chicago ve MLA gibi uluslararası atıf ve kaynak gösterme sistemlerinin kaynakçada eser künye bilgilerinin nokta ile ayrılarak yazılmasını gerekli görmeleri de aynı fikre dayanmaktadır. <em>İSNAD</em>’ın kullanılması ile WoS, TR Dizin ve SCOPUS gibi akademik indekslere temiz veri sunulabilecek böylece atıf kaybı yaşanmadığından araştırmaların etki faktörleri doğru olarak hesaplanabilecektir. <em>İSNAD</em>’ın kullanımı, tam metinlerine ancak satın alınarak veya abonelikle ulaşılabilen İngilizce atıf stillerinin Türkçe çevirilerinin kullanılmasından kaynaklanan eksiklikleri giderecektir. Bilindiği üzere ticari birer ürün olan APA, MLA ve Chicago gibi atıf ve kaynak gösterme sistemleri, bu stillerin basılı kitap formları ile online tam metin erişimlerinin ücretli olması ve öğrencilerin İngilizce dil becerilerinin yeterli düzeyde olmaması gibi nedenlerle ortaöğretim, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim aşamalarında tam olarak öğretilememektedir. Örneğin Ocak 2022 itibari ile APA Kılavuzu 32 dolar, Chicago atıf sisteminin online bir yıllık bireysel abonelik ücreti 41 dolar ve matbu nüshası 95 dolardır. Yurt dışında üniversiteler, bu sistemlere abone olarak öğretim üyeleri ve öğrencilerin kullanımına ücretsiz olarak sunmaktadır. Türkiye’de ise bu sistemlere abone olan kurumsal kullanıcı sayısı çok azdır. Dolayısı ile öğrencilerin bu sistemlerin tam metinlerine ulaşmaları zorlaşmaktadır. Türkiye merkezli olarak geliştirilen <em>İSNAD Atıf Sistemi</em>’nin dili, Türkçedir. <em>İSNAD</em>’ın hem tam metin erişimi hem de online kullanımı tamamen ücretsizdir, açık erişime açılmıştır. APA, MLA ve Chicago gibi atıf ve kaynak gösterme sistemleri, çoğu kişinin zannettiği gibi sadece dipnot ve kaynakça oluşturma kurallarını içermez. Bu atıf sistemleri, akademik bir yazının başlık formatının nasıl olması gerektiği, dolaylı ve doğrudan alıntının nasıl yapılacağı, tablo ve şekillerin nasıl oluşturulacağı gibi akademik bir metin kaleme alınırken dikkat edilmesi gerekli tüm kural ve belirlemeleri içerirler. Oysa bu husus, yeteri kadar bilinmemektedir. İlgili sistemlerin İngilizce olarak hazırlanmış olmaları ile matbu nüshaları ve online tam metin erişimlerinin ücretli olmasının bu bilinmezlikte etkili olduğu söylenebilir. Benzer şekilde <em>İSNAD Atıf Sistemi</em> de akademik yazımla ilgili bilinmesi gerekli tüm kuralları içermektedir:</p> <ul> <li>Akademik bir çalışma hazırlanırken başlığının nasıl belirleneceği,</li> <li>Özet kısmında asgari olarak hangi bilgilerin yazılması gerektiği,</li> <li>Anahtar kavramların nasıl belirleneceği,</li> <li>Başlıklandırmanın nasıl olacağı,</li> <li>Tablo ve şekillerin nasıl oluşturulacağı,</li> <li>Çalışmada kullanılan Arapça, Farsça, İngilizce ve diğer dillerdeki eser adlarının ve müellif isimlerinin nasıl yazılacağı,</li> <li>Tarih ve yüzyılların hangi formatta gösterileceği,</li> <li>Yayın etiği kapsamında nelere dikkat edilmesi gerektiği,</li> <li>İstifade edilen kaynak eserden dolaylı veya doğrudan nasıl alıntı yapılacağı, atıf yapılan kaynakların metin içinde veya dipnotta nasıl yazılacağı sistemde yer alır.</li> </ul> <p><em>İSNAD</em>; akademik çalışmalarda yaygın olarak başvurulan kitap, makale ve tez gibi kaynaklara ek olarak sosyal medya mesajından nota kâğıdı türüne varıncaya kadar 41 veri türüne dair atıf ve kaynak gösterme kurallarını içerir. <em>İSNAD</em>’ın yaygınlaşması, akademik yazımda sosyal ve beşerî bilimler özelinde standartlaşmanın sağlanmasına katkı sağlayacak ve yazarların işini kolaylaştıracaktır. Ayrıca akademik bir yazı kaleme alınırken dikkat edilmesi ve uyulması gerekli tüm bu incelikler; okur, öğrenci ve araştırmacılar tarafından rahatlıkla ulaşılabilir ve öğrenilebilir olacaktır. Hâlihazırda akademik yazımla ilgili bütün bu hususlar <em>İSNAD</em> gibi belli bir sistem kapsamında yaygın şekilde öğretilemediği için yayıncılar, editörler, yayın kurulları, danışmanlar ve redaktörler; öğrenci ve yazarların yazım ve atıf hatalarını tashih etmek için yoğun çaba sarf etmek zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca Türkiye merkezli bir atıf sisteminin ve bu sisteme ait yazılım şablon eklentilerinin bulunmaması, akademik bir yazı hazırlanırken kaynak gösterme yazılımı kullanımının yaygınlaşmasını engellemektedir. Ne yazık ki her yıl yüzlerce yayın yapan kurum ve kuruluşun, benimsedikleri “Yazım ve Atıf Kuralları” için hazırlattıkları EndNote, Zotero ve Mendeley yazılım eklentileri bulunmamaktadır. Buna karşın <em>İSNAD</em>, matbu ve online olarak ücretsiz ulaşılabilir olduğu gibi bilgisayar yazılım eklentileri ile de yazarlara kolay bir kullanım imkânı sunmaktadır.</p> <p>Enstitüler, karar vermeleri hâlinde <em>İSNAD Atıf Sistemi</em>’ni ücretsiz olarak kullanabilmektedirler. <em>İSNAD</em>’ın Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça vb. yazım kılavuzları, yazım araçları, eğitim videoları, öğrencilere yönelik eğitim seminerleri tamamen ücretsizdir ve açık erişimlidir. <em>İSNAD</em>, ücretsiz ve açık erişimli olarak hizmet sunma ilkesine bağlıdır ve hiçbir şart ve durumda ne şimdi ne de gelecekte ücret talep etmeyeceğini taahhüt etmektedir. Enstitüler; tez yazım kılavuzlarındaki kapak, dış kapak vb. her türlü şekilsel belirlemeler ile tez içeriğine dair her türlü şartlarını koruyarak kaynak gösterim sistemi olarak <em>İSNAD</em>’ın da kullanılabilmesini kılavuzlarına ekleyebilirler.</p> Dr. Abdullah Demir (Yazar); Dr. Abdulcelil Alpkıray- Safiullah Muntazer- Abdullah Abdal- Said Luqman- Dr. Habip Demir Telif Hakkı (c) 2022 Abdullah Demir; Abdulcelil Alpkıray; Safiullah Muntazer; Abdullah Abdal; Said Luqman; Habip Demir https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/19 Thu, 27 Jan 2022 00:00:00 +0000 İlahiyat Araştırmalarında Veri Taraması: Veri Tabanları – Kütüphaneler - Atıf Dizinleri https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/11 <p>Bu çalışma, İslami ilimler özelinde ön plana çıkan ulusal ve uluslararası veri tabanlarını, kütüphaneleri ve atıf tespit eden dijital mecraları tanıtmayı amaçlamıştır. Bunlarla birlikte atıf üzerindeki veri tabanları da araştırmanın içerisine dâhil edilmiştir. Literatür taraması, akademik çalışmanın sacayaklarından birisidir. Günümüzde literatür taraması genellikle sanal ortamlardaki veri tabanları ile yapılmaktadır. İslami ilimlerin tüm disiplinlerine ait literatürü, ayrıntılarıyla barındıran tek bir veri tabanı mevcut değildir. Birden çok veri tabanı araması ile daha kapsamlı bir literatüre ulaşılması mümkün olacaktır. Ancak önümüzdeki gelişmeler, veri tabanlarının gün geçtikçe kapsamlarını büyüteceklerini göstermektedir. Bu kapsamda klasik kaynaklar, yazmalar, tarihsel kayıtlar, arşiv ve siciller, güncel çalışmalar (kitap, tez, makaleler), akademik ve popüler dergiler, görsel malzemeler (afişler, kartpostallar, pullar vs.), sesli ve görüntülü kayıtlar, gazeteler, bütünüyle dijital ortama aktarılarak bu veri tabanlarının bünyesine kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. İslami ilimler akademyası hızlı bir şekilde dijitalleşmektedir. Birçok elektronik ilmi program da gelişimini sürdürmektedir. Araştırmamız, Türkiye İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin sıklıkla kullanması gereken veri tabanlarının tanıtılmasıyla sınırlandırılmıştır. Özellikle literatür taraması ve lisansüstü eğitime başlayanların görmesi ve bilmesi gereken sitelerin tanıtılması da amaçlanmıştır. Çalışmamızda İslami ilimler alanında yaygın olarak bilinen veri tabanları ve kütüphanelerin web sayfalarından tanıtıcı bilgiler alınarak ilgili veri tabanları tanıtılmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra “İlahiyat alanında dijital bir ortamda veya veri tabanında yer alan bir tez, makale, dergi nasıl aranır? Nasıl bulunur? Nerede bulunur?” sorularının cevapları verilmeye çalışılmış, uygulamalı olarak da gösterilmiştir. Uygulamalar gösterilirken her bir dizin, veri tabanı ve kütüphanenin dikkat edilmesi gereken tarafına dair ekran görüntüleri alınarak konu teyit edilmiştir.</p> Dr. Harun Bekiroğlu- Talip Tuğrul (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü) Telif Hakkı (c) 2021 Dr. Harun Bekiroğlu- Talip Tuğrul (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/11 Sat, 25 Dec 2021 00:00:00 +0000 Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/13 <p><a href="https://tetkik.okuokut.org/tetkik" target="_blank" rel="noopener"><em>Tetkik</em> </a>dergisi; Türk-İslam kültürünün araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi ve korunması ile bu kültüre ait dil, din, eğitim, tarih ve kültürel mirasla ilgili makale ve kitap incelemelerini kapsar. Gönderilecek yazıların, konusunu bütüncül ve derinlemesine ele alması, karşılaştırma ve yorumları içermesi, bilimsel etik kriterlerine uyması ve özgün olması beklenir.</p> <p><strong>Anahtar Kelimeler</strong></p> <p>Dil ve Kültür/Language and Culture</p> <p>Din ve Kültür/Religion and Culture</p> <p>Kültür Politikası/Cultural Policy</p> <p>Kültür Tarihi/Cultural History</p> <p>Kültürel Yaşam/Cultural Life</p> <p>Kültürel Asimilasyon/Cultural Assimilation</p> <p>Popüler Kültür/Popular culture</p> <p>Turkey/Türkiye</p> <p>Türk Dili ve Edebiyatı/Turkish language and literature</p> <p>Türk Dünyası/Turkish World</p> <p>Türk Felsefesi/Türk Felsefesi</p> <p>Türk Filolojisi/Turkish Philology</p> <p>Türk Halk Kültürü/Turkish Folk Culture</p> <p>Türk Halkları/Turkic Peoples</p> <p>Türk Kadınları/Turkish women</p> <p>Türk Kültürü/Turkish culture</p> <p>Türk Mitolojisi/Turkish mythology</p> <p>Türk Mizahı/Turkish Humor</p> <p>Türk Siyasal Hayatı/Turkish Political Life</p> <p>Türk Tarihi/Turkish History</p> <p>Türk Tiyatrosu/Turkish Theater</p> <p>Türk Toplumu/Turkish Society</p> <p>Türk Zekâsı ve Mizahı/Turkish Wit and Humor</p> <p>Türk-Arap İlişkileri/Turkish-Arab Relations</p> <p>Türk-İslam Edebiyatı/Turkish Islamic Literature</p> <p>Türk-İslam Eserleri/ Turkish-Islamic Works</p> <p>Türk-İslam Felsefesi/Turkish-Islamic Philosophy</p> <p>Türk-İslam Kültür Varlıkları/Turkish-Islamic Cultural Heritage</p> <p>Türk-İslam Kültürü Araştırmaları/Turkish-Islamic Culture Studies</p> <p>Türk-İslam Kültürü/ Turkish-Islamic Culture</p> <p>Türk-İslam Musikisi/Turkish-Islamic Music</p> <p>Türk-İslam Sanatları/Turkish-Islamic Arts</p> <p>Türk-İslam Sentezi/Turkish-Islamic Synthesis</p> <p>Türk-İslam Tarihi/Turkish-Islamic History</p> <p>Türkçe Eğitimi/Turkish Education</p> <p>Türkçe El Yazmaları/ Turkish Manuscripts (Manuscripts - in Turkish)</p> <p>Türkçe Kaynaklar/Turkish Sources</p> <p>Türkçe Konuşan Ülkeler/Turkish Speaking Countries</p> <p>Türkistan/Turkistan</p> Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü); Oku Okut Yayınları (Yazar) Telif Hakkı (c) 2022 Oku Okut Yayınları https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/13 Mon, 20 Dec 2021 00:00:00 +0000 Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshâk es-Saffâr Örneği https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/22 <div> <p class="Oku-Metin">Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, <em>Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd </em>adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair <em>Telḫîṣü’l-edille</em> eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. O, esmâ-i hüsnâ bö-lümünde yer vermediği bazı isimlere ise müstakil başlıklar altında değinmektedir. Örneğin el-Mütekkelim ismi kelâm sıfatını bağlamında ve halku’l-Kur’ân ile icâz’ul-Kur’ân gibi konularla ilişkili bir şekilde ele almaktadır. Bu isimler de listeye dahil edildiğinde sayı 178’e ulaşmaktadır. Bu durumda eserin yarısını esmâ-i hüsnâ konusu teşkil etmektedir. Saffâr, esmâ-i hüsnâ bölümünde alfabetik bir sıra içerisinde ele aldığı ilâhî isimleri öncelikle lugavî (semantik) yönden izah etmektedir. Sonrasında ise değerlendirdiği ilahî ismi, bir kelâm konusu ile bağlantı kurarak kelâmî perspektifle açıklamaktadır. Esmâ-i hüsnâ temelinde ele alınan konuların hilâfet meselesi hariç diğer kelâm bahislerini kapsadığı görülmektedir. Saffâr öncesi Hanefî-Mâtürîdî kelâm literatürü içinde esmâ-i hüsnânın bu kadar kapsamlı ele alındığı başka bir eser bilinmemektedir. Bu kitap; üç ana bölümden oluşmaktadır. “Metodolojik Çerçeve” başlıklı giriş bölümünde çalışmanın konusu, önemi, amacı, yöntemi, kaynakları ve Saffâr öncesi dönemde kaleme alınan esmâ-i hüsnâ litaratürü hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde Saffâr’ın yaşadığı sosyo-kültürel çevre olan Mâverâünnehir bölgesi ile Buhara ve Merv şehirlerinin siyasî, sosyal ve dinî durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde esmâ-i hüsna konusunun anlaşılmasına temel oluşturan isim, tesmiye, müsemmâ, sıfat ve vasf gibi kavramlar ile esmâ-i hüsnânın sayısı ve ihsâsı gibi kelâmî tartışmalara değinilmiştir. Bölüm sonuna Saffâr’ın rivayet ettiği 178 ilahî isme dair ayrıntılı bir tablo eklenmiştir. Üçüncü bölümde öncelikle, Saffâr’ın esmâ-i hüsnâyı izah ederken dikkate aldığı kelâmî ilkeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonrasında ise Saffâr’ın <em>Telḫîṣü’l-edille</em>’de ilâhî isimleri açıklarken ortaya koyduğu kelâmî görüş ve değerlendirmeler belirlenerek sistematik bir şekilde kategorize edilmiştir. Bu kapsamda ele alınan her konunun sonuna ilgili ilâhî isimleri ve bağlantılı olduğu tartışmaları içeren tablolar eklenmiştir. Sonuç bölümünde ise Saffâr’ın esmâ-i hüsnâ anlayışına dayanan kelâm yöntemine dair ulaştığımız sonuçlara yer verilmiştir. Bu kitapta onun, esmâ-i hüsnânın %75’inde kelâmî yorumlarda bulunduğu ve bilgi-varlık bahsinden âhiret hayatına kadar bütün kelâm konularını esmâ-i hüsnâ ile bağlantılı yorumladığı tespit edilmiştir. Ulaşılan bu sonuçlar, Saffâr’ın kelâm anlayışının ilâhî isimlerin yorumuna dayandığını ortaya koymaktadır.&nbsp;</p> </div> Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü) Telif Hakkı (c) 2021 Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/22 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0000 Kur’ân Dilinde Yemin Üslûbu https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/21 <p style="font-weight: 400;">Bu çalışmada özelde sûre bağlamında genelde Kur’ân bütünlüğünde kasemlerin ne anlama geldiğikonusuele alınmıştır. Dört bölümden oluşan çalışmanın giriş kısmında konu; kapsam ve yöntem bakımından incelenmiştir. Birincibölümde kavramsal çerçeve içinde kasem, yemin ve hilf gibi kavramların birbiriyle ayniliği ve farklığı üzerinde duruldu. Dilsel çerçeve içerisindekasem için kullanılan harfler; kendisiyle yemin edilen (muksemun bih) ve yeminin cevabı (muksemun aleyh) açıklanmıştır. Yine birinci bölümde yemin çeşitlerinden “zahir” ve “muzmar”ın açıklaması yapılmıştır.</p> <p style="font-weight: 400;">Çalışmanın ikinci bölümünde İslam öncesi dönemde Arap dili ve kültüründeki kasem geleneği incelenmiştir. Cahiliyedeki yemin konuları arasında Allah, kâbe, putlar, zaman ve birçok tabiat varlıkları bulunmaktadır. İslam öncesi dönemde maddi menfaatler elde etmek için yemin ifadeleriyle beraber şairler, sihirbazlar, kâhinler gizemli sözler söyleyerek insanların kendilerine inanmalarını ve yönelmelerini sağlıyorlardı. Özellikle kâhinler, kendi inanç ve kültürlerine göre kendisiyle yemin edilen şeyi ifade ettikleri halde cevabını söylemediklerinden yeminlerini gizemlilik içinde bırakırlardı.</p> <p style="font-weight: 400;">Üçüncü bölümde Mekkî-Medenî sûrelerdeki kasem şekilleri mukayese edilmiş ve bu bağlamda Mekkî sûrelerdeki kasemlerin genel itibariyle açık yemine örnek teşkil ettiği tespit edilmiştir. Bu bölümde ayrıca Allah’ın zat ve sıfatlarıyla yemin ettiğine dair örneklerin yanında hem müşahhas hem de mübhem varlıklara yemin ettiği hususu belirtilmiştir. Bu bağlamda Medenî sûrelerdeki kasemlerin kapalı yeminlere örnek oluşturduğu tespiti de yapılmıştır. Yeminler, kendisiyle yemin edilen hususların insanlar açısından önemli olduğuna dikkat çektiği gibi, yeminin cevabı hakkında da bir giriş oluşturduğu muhakkaktır. Çünkü yeminler cevaplarıyla ancak tamamlanır ve anlaşılır hale gelir. Cevapsız yemin ise niçin yemin edildiği belli olmayan bir eyleme dönüşür. Üçüncü bölümde ayrıca Kur’ân’da yeminüslûbu içerisinde yeminedilenlerleyemine cevap teşkil edenlere dair ilgili örnekler yer almıştır. Ayrıca Kur’ân kıssalarındaki yemin örnekleri de bu bölümde ele alınmıştır.</p> <p style="font-weight: 400;">Dördüncü bölümde ise kasemin muhtemel sebepleri, hedefleri, neticeleri, Allah’ın yemin etmesi incelenmiş olup bu bölümde ayrıca kasemin fıkhî boyutuna da işaret edilmiştir. Yüce Allah’ın varlıklara yemin etmeyeceği düşüncesinde olanlar, yeminin ancak yemin edileni yüceltmeyi hedeflediğinden bunun Allah için düşünülemeyeceği görüşünü ileri sürmüşlerdir. Allah’ın varlıklara yemin etmesi yemin edilen varlıkların fayda ve zararına dikkat çekmek içindir. Ayrıca Allah’ın değişik varlıklara yemin etmesi, o varlıklar üzerinden kendisine yemin etmesi anlamına gelmektedir. Zira yemin edilen nesnelerin başında “rab” lafzının olduğunu söyleyenler incir’e yapılan yemini “Tîn’in rabbine yemin olsun” şeklinde anlamışlardır.</p> <p style="font-weight: 400;">Sonuç kısmında yeminin<u>, </u>tarihin başlangıcından itibaren insanlar ve toplumlar arasında güven ve itimat telkin etmek için dilsel iletişim ve etkileşim aracı olduğu sonucuna varılmıştır. Buradan hareketle şunu söylemek mümkündür: C<span style="text-decoration: line-through;">c</span>ahiliye dönemindeinsanlar kendilerince kutsal saydıkları herhangi bir şeye yemin ederken, İslâmî dönemde yeminin sadece Allah’a yapılması istenmiştir. İslami dönemde yeminle ilgili hükümler konmuş, gerekmediği sürece yemin edilmemesi istenmiş ve Müslümanların gereksiz yere yemin etmeleri hoş karşılanmamıştır. Bu bağlamda yalan yere yapılan yemin büyük günahlardan sayılmıştır.</p> Dr. Mehmet Çalışkan (Yazar); Dr. Ayşe Uzun (Dizi Editörü) Telif Hakkı (c) 2021 Dr. Mehmet Çalışkan (Yazar); Dr. Ayşe Uzun (Dizi Editörü) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/21 Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0000 Suûdü’l-Mevlevî: Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân) https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/10 <div> <p class="OO-Metin">Suûdü’l-Mevlevî, Osmanlı’nın son dönemine, Cumhuriyet’in ise ilk yıllarına şahit olmuş hattat ve şâir bir zattır. Edebi kişiliğinin oluşmasında babasının, Mevlevî dostlarından Tahirü’l-Mevlevî’nin ve İstanbul’un ilim ve kültür ortamının katkıları olmuştur. Dönemin ünlü hattatlarından dersler alarak kendisini hat sanatında yetiştirmiştir. Osmanlı döneminde yirmi yıl encümen katipliği yapan Suûdü’l-Mevlevî, medreselerde yazı muallimliğinde de bulunmuştur. Millet Kütüphanesi ve Merkez Efendi Camii’nde görev yapmıştır. Suûdü’l-Mevlevî, “Encümen-i Şuara” adı altında bir araya gelen şâirler topluluğunu takip etmiştir. Bu topluluğun kuvvetli şâirlerinden Yenişehirli Avnî’yi örnek almıştır. Suûdü’l-Mevlevî’nin bütün şiirlerini toplayan tek eseri <em>Zâdegân</em>’dır. Şiirlerinin tamamına yakınında “Suûd” mahlasını kullanmıstır. Pek çok gazel ve kaside yazmıştır. <em>Zâdegân</em>’da 806 adet manzume vardır. Bu manzumelerden 389 adedi gazeldir. Mevlânâ ve <em>Mesnevî</em> sevgisi <em>Zâdegân</em>’da ayrı bir yer tutmaktadır.</p> </div> Dr. Necati İşler (Yazar); Hüseyin Şıra (Dizi Editörü) Telif Hakkı (c) 2021 Necari İşler; Hüseyin Şıra https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/10 Fri, 19 Nov 2021 00:00:00 +0000 Kur’ân Dilinde Yemin Üslûbu https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/9 <p>Bu çalışmada özelde sûre bağlamında genelde Kur’ân bütünlüğünde kasemlerin ne anlama geldiği konusu ele alınmıştır. Dört bölümden oluşan çalışmanın giriş kısmında konu; kapsam ve yöntem bakımından incelenmiştir. Birinci bölümde kavramsal çerçeve içinde kasem, yemin ve hilf gibi kavramların birbiriyle ayniliği ve farklığı üzerinde duruldu. Dilsel çerçeve içerisinde kasem için kullanılan harfler; kendisiyle yemin edilen (muksemun bih) ve yeminin cevabı (muksemun aleyh) açıklanmıştır. Yine birinci bölümde yemin çeşitlerinden “zahir” ve “muzmar”ın açıklaması yapılmıştır.</p> <p>Çalışmanın ikinci bölümünde İslam öncesi dönemde Arap dili ve kültüründeki kasem geleneği incelenmiştir. Cahiliyedeki yemin konuları arasında Allah, kâbe, putlar, zaman ve birçok tabiat varlıkları bulunmaktadır. İslam öncesi dönemde maddi menfaatler elde etmek için yemin ifadeleriyle beraber şairler, sihirbazlar, kâhinler gizemli sözler söyleyerek insanların kendilerine inanmalarını ve yönelmelerini sağlıyorlardı. Özellikle kâhinler, kendi inanç ve kültürlerine göre kendisiyle yemin edilen şeyi ifade ettikleri halde cevabını söylemediklerinden yeminlerini gizemlilik içinde bırakırlardı.</p> <p>Üçüncü bölümde Mekkî-Medenî sûrelerdeki kasem şekilleri mukayese edilmiş ve bu bağlamda Mekkî sûrelerdeki kasemlerin genel itibariyle açık yemine örnek teşkil ettiği tespit edilmiştir. Bu bölümde ayrıca Allah’ın zat ve sıfatlarıyla yemin ettiğine dair örneklerin yanında hem müşahhas hem de mübhem varlıklara yemin ettiği hususu belirtilmiştir. Bu bağlamda Medenî sûrelerdeki kasemlerin kapalı yeminlere örnek oluşturduğu tespiti de yapılmıştır. Yeminler, kendisiyle yemin edilen hususların insanlar açısından önemli olduğuna dikkat çektiği gibi, yeminin cevabı hakkında da bir giriş oluşturduğu muhakkaktır. Çünkü yeminler cevaplarıyla ancak tamamlanır ve anlaşılır hale gelir. Cevapsız yemin ise niçin yemin edildiği belli olmayan bir eyleme dönüşür. Üçüncü bölümde ayrıca Kur’ân’da yemin üslûbu içerisinde yemin edilenlerle yemine cevap teşkil edenlere dair ilgili örnekler yer almıştır. Ayrıca Kur’ân kıssalarındaki yemin örnekleri de bu bölümde ele alınmıştır.</p> <p>Dördüncü bölümde ise kasemin muhtemel sebepleri, hedefleri, neticeleri, Allah’ın yemin etmesi incelenmiş olup bu bölümde ayrıca kasemin fıkhî boyutuna da işaret edilmiştir. Yüce Allah’ın varlıklara yemin etmeyeceği düşüncesinde olanlar, yeminin ancak yemin edileni yüceltmeyi hedeflediğinden bunun Allah için düşünülemeyeceği görüşünü ileri sürmüşlerdir. Allah’ın varlıklara yemin etmesi yemin edilen varlıkların fayda ve zararına dikkat çekmek içindir. Ayrıca Allah’ın değişik varlıklara yemin etmesi, o varlıklar üzerinden kendisine yemin etmesi anlamına gelmektedir. Zira yemin edilen nesnelerin başında “rab” lafzının olduğunu söyleyenler incir’e yapılan yemini “Tîn’in rabbine yemin olsun” şeklinde anlamışlardır.</p> <p>Sonuç kısmında yeminin<u>,</u> tarihin başlangıcından itibaren insanlar ve toplumlar arasında güven ve itimat telkin etmek için dilsel iletişim ve etkileşim aracı olduğu sonucuna varılmıştır. <span style="text-decoration: line-through;">Bu</span><span style="text-decoration: line-through;">dan </span>Buradan hareketle şunu söylemek mümkündür: C<span style="text-decoration: line-through;">c</span>ahiliye döneminde insanlar kendilerince kutsal saydıkları herhangi bir şeye yemin ederken, İslâmî dönemde yeminin sadece Allah’a yapılması istenmiştir. İslami dönemde yeminle ilgili hükümler konmuş, gerekmediği sürece yemin edilmemesi istenmiş ve Müslümanların gereksiz yere yemin etmeleri hoş karşılanmamıştır. Bu bağlamda yalan yere yapılan yemin büyük günahlardan sayılmıştır.</p> Dr. Mehmet Çalışkan (Yazar); Dr. Ayşe Uzun (Dizi Editörü) Telif Hakkı (c) 2021 Mehmet Çalışkan; Ayşe Uzun https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://yayin.okuokut.org/okuokut/catalog/book/9 Sat, 25 Sep 2021 00:00:00 +0000