Başlangıç: 2021
Yayın Türü: Bilimsel Açık Erişim Kitaplar

Kütüphanecilere Bilgi

Kütüphanelere, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project bağlantısından elde edilebilir.