Başlangıç: 2021
Yayın Türü: Bilimsel Açık Erişim Kitaplar

Dizinler & Veritabanları

Veri Koruma Politikası
Oku Okut Yayınlanlarıca yayımlanan içerik, site içi ve site dışı konumlarda güvenli çevrimiçi ve çevrimdışı yedeklemeler kullanılarak mevcut koruma ve felaket kurtarma en iyi uygulamaları standardına göre arşivlenir.

Crossref / DOI

BookCites

CEEOL - Central and Eastern European Online Library

OAI: https://yayin.okuokut.org/index.php/okuokut/oai

 

Oku Okut Yayınları doçentlik başvurusunda kullanılabilir mi?

Oku Okut Yayınları 5 Şubat 2021’de yayın hayatına başlamıştır. Mart  2024 ve sonrasında uygulanacak ÜAK doçentlik başvuru şartlarına göre "c) Diğer uluslararası/ulusal kitap" kategorisinde yer almaktadır.