Başlangıç: 2021
Yayın Türü: Bilimsel Açık Erişim Kitaplar

Türk İslam Edebiyatı Araştırmaları

Türk İslam Edebiyatı Araştırmaları

1 Başlık

Türk İslam Edebiyatı Araştırmaları Serisi, zengin kültürel mirasımızın önemli bir parçasını inceleyen bir kitap serisidir. Her bir kitap, Türk İslam edebiyatının çeşitli dönemlerini ve özelliklerini detaylı bir şekilde ele alarak okuyuculara derinlemesine bir anlayış sunmayı amaçlar. Seri, İslami düşünce ve Türk kültürünün birleşim noktasında ortaya çıkan edebi eserleri incelerken, şairlerin, yazarların ve düşünürlerin eserlerine odaklanır. Edebiyat tarihindeki önemli akımları ve temsilcileri tanıtarak, okuyuculara Türk İslam edebiyatının evrimini keşfetme fırsatı sunar. "Türk İslam Edebiyatı Araştırmaları Serisi," kitaplarıyla hem Türk edebiyatına hem de İslam kültürüne ilgi duyan okuyuculara nitelikli bir kaynak sunmayı amaçlar. Her bir kitap, okuyuculara bu özel edebiyat türünün derinliklerine inme ve Türk kültürünün zenginliğini anlama imkanı sağlar.

Suûdü’l-Mevlevî: Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân)

Edebiyat Araştırmaları Dizisi: 1

Dr. Necati İşler (Yazar); Hüseyin Şıra (Dizi Editörü)
19 Kasım 2021