Kelâm Araştırmaları Dizisi

4 Kitap

Oku Okut Yayınları, 5 Şubat 2021 tarihinde Oku Okut Derneği tarafından sosyal ve beşerî bilimler alanına ilişkin araştırma, derleme ve çeviri türü eserleri yayımlamak üzere kurulmuştur.

Oku Okut Yayınları; açık erişimli, gayri ticari, bilimsel yayıncılığı benimsemiştir. Başvuru sonrasında yapılan incelemelerde ve Yayın Kurulu’nca alınan kararda yayımı uygun görülen çalışmalar, e-kitap formatlarında ücretsiz olarak okuyucularımızla buluşturulmaktadır.

Oku Okut Yayınları; uluslararası yayıncılık standartları ve etik prensipleriyle uyumlu, yüksek kalitede kitapları açık erişimli olarak yayımlayarak sürekli genişleyen bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Oku Okut Yayınları, akademik yazım ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanılmasını benimsemiştir. Yayımlanan tüm kitaplar, Türkçe ve İngilizce özeti ile birlikte yayımlanır ve yayını tanıtan anahtar kelimeler de yer verilir.

Elinizdeki bu çalışma, Oku Okut Yayınları’nın Kelâm Araştırmaları Dizisi’nin ilk kitabıdır. Hümera Sevgülü Haciibrahimoğlu bu çalışmasında, Hanefî-Mâtürîdî kelâmcısı Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserine dayanarak onun esmâ-i hüsnâyı kelâmî açıdan nasıl yorumladığını ve bu yorumların onun kelâm anlayışını nasıl şekillendirdiğini konu edinmektedir.  Bu çalışma, 2020 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlanan “Ebû İshak es-Saffâr’ın Esmâ-i Hüsnâ Yorumu Çerçevesinde Kelâmî Görüşleri” isimli yüksek lisans tezine dayanmaktadır. Çalışma, tarafımızdan editöryal açıdan okunmuş ve yazarı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kısmen geliştirilerek şimdi sizlere sunulan bu son hâlini almıştır.

Oku Okut Yayınları, sizlerin de çalışmalarını İngilizce ayrıntılı özeti ile birlikte açık erişim formatında yayımlamaya taliptir.

Kütüphaneler, araştırmacılar ve okurlar; yayınlarımızı PDF formatında kullanabilir, depolayabilir ve özgürce paylaşabilirler.

İyi okumalar dilerim.

Dr. Abdullah DEMİR

Kelâm Araştırmaları Dizisi Editörü

 

Tüm Kitaplar

Big Bang ve Yaratılış
Kelâm Araştırmaları Dizisi: 3

Big Bang ve Yaratılış

Dr. Ahmet Mekin Kandemir (Yazar) (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Editör) (Dizi Editörü)
7 Mart 2022
Big Bang ve Yaratılış
Kelâm Araştırmaları Dizisi 4

Big Bang ve Yaratılış

Dr. Ahmet Mekin Kandemir (Yazar) (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Editör) (Dizi Editörü)
14 Mart 2022
Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı
Kelâm Araştırmaları Dizisi: 1

Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
29 Mayıs 2021
Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshâk es-Saffâr Örneği
Kelam Araştırmaaları Dizisi: 2

Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshâk es-Saffâr Örneği

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
25 Kasım 2021