Başlangıç: 2021
Yayın Türü: Bilimsel Açık Erişim Kitaplar

Kelâm Araştırmaları

Kelâm Araştırmaları

4 Başlık

Kelâm Araştırmaları Serisi, İslam teolojisinin karmaşık yönlerini inceleyen kapsamlı bir kitap koleksiyonudur. Serideki her kitap, temel kavramlar, tarihsel gelişmeler, etkili kelamcılar ve kelâm mezhepleri dahil olmak üzere İslam teolojik düşüncesinin farklı boyutlarını keşfetmeye adanmıştır. Seri, Allah'ın varlığı, iman ve akıl arasındaki ilişki, ilahi adalet kavramı ve teolojinin İslami inanç ve uygulamaları şekillendirmedeki rolü gibi konuları inceleyerek okuyuculara İslam kelâmı hakkında derin bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. "Kelâm Araştırmaları Serisi", İslam teolojisinin zengin entelektüel geleneği ve İslam düşüncesi ve kültürü üzerindeki etkisi hakkında fikir edinmek isteyenler için paha biçilmez bir kaynak niteliğindedir.

Big Bang ve Yaratılış

Kelâm Araştırmaları Dizisi 4

Dr. Ahmet Mekin Kandemir (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
14 Mart 2022

Big Bang ve Yaratılış

Kelâm Araştırmaları Dizisi: 3

Dr. Ahmet Mekin Kandemir (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
7 Mart 2022

Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshâk es-Saffâr Örneği

Kelam Araştırmaaları Dizisi: 2

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
25 Kasım 2021

Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği

Kelâm Araştırmaları Dizisi: 1

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
29 Mayıs 2021