Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi

Yazarlar

Dr. Abdullah Demir
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0001-7825-6573
Oku Okut Yayınları
Oku Okut Derneği

Anahtar Kelimeler:

Tetkik, Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi, Türk-İslam Kültürü, Türkçe Kaynaklar, Türk-İslam Kültürü Araştırmaları, Dergi

Özet

Tetkik dergisi; Türk-İslam kültürünün araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi ve korunması ile bu kültüre ait dil, din, eğitim, tarih ve kültürel mirasla ilgili makale ve kitap incelemelerini kapsar. Gönderilecek yazıların, konusunu bütüncül ve derinlemesine ele alması, karşılaştırma ve yorumları içermesi, bilimsel etik kriterlerine uyması ve özgün olması beklenir.

Anahtar Kelimeler

Dil ve Kültür/Language and Culture

Din ve Kültür/Religion and Culture

Kültür Politikası/Cultural Policy

Kültür Tarihi/Cultural History

Kültürel Yaşam/Cultural Life

Kültürel Asimilasyon/Cultural Assimilation

Popüler Kültür/Popular culture

Turkey/Türkiye

Türk Dili ve Edebiyatı/Turkish language and literature

Türk Dünyası/Turkish World

Türk Felsefesi/Türk Felsefesi

Türk Filolojisi/Turkish Philology

Türk Halk Kültürü/Turkish Folk Culture

Türk Halkları/Turkic Peoples

Türk Kadınları/Turkish women

Türk Kültürü/Turkish culture

Türk Mitolojisi/Turkish mythology

Türk Mizahı/Turkish Humor

Türk Siyasal Hayatı/Turkish Political Life

Türk Tarihi/Turkish History

Türk Tiyatrosu/Turkish Theater

Türk Toplumu/Turkish Society

Türk Zekâsı ve Mizahı/Turkish Wit and Humor

Türk-Arap İlişkileri/Turkish-Arab Relations

Türk-İslam Edebiyatı/Turkish Islamic Literature

Türk-İslam Eserleri/ Turkish-Islamic Works

Türk-İslam Felsefesi/Turkish-Islamic Philosophy

Türk-İslam Kültür Varlıkları/Turkish-Islamic Cultural Heritage

Türk-İslam Kültürü Araştırmaları/Turkish-Islamic Culture Studies

Türk-İslam Kültürü/ Turkish-Islamic Culture

Türk-İslam Musikisi/Turkish-Islamic Music

Türk-İslam Sanatları/Turkish-Islamic Arts

Türk-İslam Sentezi/Turkish-Islamic Synthesis

Türk-İslam Tarihi/Turkish-Islamic History

Türkçe Eğitimi/Turkish Education

Türkçe El Yazmaları/ Turkish Manuscripts (Manuscripts - in Turkish)

Türkçe Kaynaklar/Turkish Sources

Türkçe Konuşan Ülkeler/Turkish Speaking Countries

Türkistan/Turkistan

Yazar ve Editör Özgeçmişleri

Dr. Abdullah Demir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Aslen Yozgatlı olan Demir, 1980 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı” adlı teziyle yüksek lisansını (2006), “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi” adlı araştırmasıyla da Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (2014).Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip, Kur’ân kursu öğreticisi, vaiz ve cezaevi vaizi olarak çalıştı (2003-2010). Akabinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2017). 2015-2016 yıllarında The University of Nottingham’da doktora sonrası araştırmasını yürüttü ve hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Oku Okut Yayınları, Oku Okut Derneği

Oku Okut Yayınları, 5 Şubat 2021 tarihinde Oku Okut Derneği tarafından sosyal ve beşerî bilimler alanına ilişkin araştırma, derleme ve çeviri türü eserleri yayımlamak üzere kurulmuştur.

Oku Okut Yayınları; Din, Felsefe, Tarih ve Sosyoloji öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yayın yapmaktadır.

Oku Okut Yayıncılık, yüksek lisans ve doktora tezlerini de yayımlayabilmektedir.  Bu çalışmaların daha geniş kitlelere hitap edecek şekilde revize edilmesi veya başka bir şekilde değiştirilmesi gerekebilmektedir.

Oku Okut Yayınları; açık erişimli, gayri ticari, bilimsel yayıncılığı benimsemiştir. Başvuru sonrasında yapılan incelemelerde ve Yayın Kurulu’nca alınan kararda yayımı uygun görülen çalışmalar, e-kitap formatlarında ücretsiz olarak okuyucularımızla buluşturulmaktadır.

Oku Okut Yayınları; uluslararası yayıncılık standartları ve etik prensipleriyle uyumlu, yüksek kalitede kitapları açık erişimli olarak yayımlayarak sürekli genişleyen bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Oku Okut Yayınları, akademik yazım ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanılmasını benimsemiştir.

Yayımlanan tüm kitaplar, 500 kelimelik Türkçe ve İngilizce özeti ile birlikte yayımlanır ve yayınlara DOI atanır.

Yayın Kurulu tarafından yayımlanmak üzere değerlendirilen tüm kitap önerileri, hakem değerlendirme politikamıza uygun olarak iki dış hakem tarafından incelenecektir.

Oku Okut Yayınları, sizlerin de çalışmalarını İngilizce ayrıntılı özeti ile birlikte açık erişim formatında yayımlamaya taliptir.

Kütüphaneler, araştırmacılar ve okurlar; yayınlarımızı PDF formatında kullanabilir, depolayabilir ve özgürce paylaşabilirler.

Kaynakça

Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi

Tetkik Dergisi

İndir

Yakında Yayımlanacaklar

20 Aralık 2021

Bölümler

Lisans

Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.