Başlangıç: 2021
Yayın Türü: Bilimsel Açık Erişim Kitaplar

Yazar Rehberi

Oku Okut Yayınları, akademik yazım ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanılmasını benimsemiştir.

Telif Hakkı Devir Sözleşmesi (Word)

Oku Okut Yayınları Kitap Şablonu (Word)

 

Tezlerin Kitaplaştırılma Sürecinde Yapılması Gerekenler

 1. Kitabınızın içeriğine uygun, kısa, dikkat çekici isim önerilerini belirlemeniz önemlidir.
 2. Atıf ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’ne uyulması gereklidir.
 3. Tezin tamamlanmasından sonra yapılan yayınların tez kitaplaştırılırken değerlendirmeye
 4. alınması tercih edilir.
 5. Kullanılan tezler kitap olarak basılmışsa kitap tercih edilmelidir.
 6. Atıf ifadelerinde “müellifimiz” yerine “müellif” gibi ifadelerin kullanımı tavsiye edilir.
 7. “Tezde”, “tezimizde”, “tezimizin” gibi eserin tez haline atıf yapılan ibareler çıkarılmalı veya değiştirilmelidir.”
 8. Önsözde, “Bu kitap … tarihinde … ‘da yaptığımız … başlıklı doktora tezimize dayanmaktadır.” şeklinde etik beyanda bulunulmalıdır.
 9. Dipnotlardaki gereksiz bilgiler tasfiye edilmeli. Gerekli alıntılar/bilgiler metin içine alınmalı.
 10. Giriş ve bölüm başlıklarında sadece “Giriş” değil “Giriş Metodolojik Çerçeve”, İkinci Bölüm Esmâ-i Hüsnânın Anlaşılması” gibi başlıklar kullanılmalıdır.
 11. Önsöz ve sonuç bölümleri, tezin kitaplaştırılmış haline göre güncellenir. Sonuç bölümünün, içeriği ve varılan sonuçları özetleyici şekilde yeniden yazılması tercih edilir.
 12. Tez formatının gereği olan ayrıntılı başlıklandırma sadeleştirilerek daha akıcı ve derli toplu bir hale getirilmelidir. Metinde ve içindekilerde altbaşlıklarda tasfiyeye gidilmesi önerilir.