İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Citavi Şablonu Kullanım Kılavuzu

Yazarlar

Dr. Osman Arpaçukuru
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı
https://orcid.org/0000-0002-7514-475X
Dr. Abdullah Demir
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
https://orcid.org/0000-0001-7825-6573

Anahtar Kelimeler:

Akademik Yazım, Literatür Tarama Araçları, Referans Yönetim Araçları, Atıf Yapmak, Kaynak Göstermek, Citavi

Özet

Citavi, başta ilahiyat alanında olmak üzere bilimsel araştırma ve yazımda literatür taramasından araştırmanın raporunun (makalenin, tezin, kitabın) son düzeltme öncesi taslaklarını yazmaya kadar olan bütün süreçlerde akademisyene yardımcı olan bir yazılımdır.

Araştırma faaliyetlerini ve süreçlerini kolaylaştıran, hızlandıran ve sağlam bir örgüyle tamamlamayı sağlayan özellikleri ve sunduğu araçlarıyla benzerlerinden ayrılır. Arapça ve Türkçe dahil birçok dili tam destekler ve bu dillerde hatasız yazma imkanı sunar. Her türlü tarih ve sayfa numarası girişlerinin kullanıcı tarafından yazıldığı şekliyle yazımına izin verir.

Citavi, kaynak-referans yönetimi ile bilgi organizasyonunu aynı çatı altında bir araya getirmiştir. Bu sayede bibliyografya ve bilgi fişleri oluşturma, fişleri düzenleme, değiştirme, çeşitli kategorilere ayırma, araştırmanın içindekiler listesinde gösterilen bölüm ve başlıklara bağlama ve bunları kolay bir şekilde Word dosyasına aktarma gibi birçok özelliğe ve kullanışlı araca sahiptir. Bu sayede uzun zaman alan ve yorucu klasik bibliyografya ve bilgi fişleme aşamasını, kullanışlı ara yüzü ve gelişmiş araçları sayesinde keyifle ve kolay sürdürülebilir bir araştırma sürecine dönüştürür. Özellikle bibliyografya ve bilgi fişleri oluşturma sistemini araştırmacılar büyük beğeniyle karşılayacaklar ve keyifle kullanacaklardır.

Sahip olduğu özellikler ve sunduğu araçlar sayesinde tez, makale ve kitabın son düzeltme öncesi taslakları Word uygulamasına gerek duyulmadan doğrudan Citavi’de yazılabilir. Araştırmacı böylece Citavi ve Word uygulamaları arasında gidip gelmeden doğrudan tek program üzerinden çalışmasını rahatlıkla sürdürebilir ve tamamlayabilir.

Özellikle ilahiyat alanında olmak üzere bütün alanlarda bilimsel araştırma ve yazım süreçlerinin neredeyse tamamında araştırmacının işlerini oldukça kolaylaştırdığı, hızlandırdığı ve sağlam bir örgüyle kurgulanmasına olanak sağladığından biz de ülkemizde araştırmacıların bu yazılımdan faydalanmalarını sağlamak istedik.  Bu maksatla bir sene önce İSNAD Atıf Sistemine uygun eklentisini ve kullanım kılavuzunu araştırmacıların kullanımına sunmuştuk. Şimdi de aynı kullanım kılavuzunu gözden geçirilmiş, ilave yapılmış ve görsel yönden daha iyileştirilmiş olarak araştırmacılara sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yazar ve Editör Özgeçmişleri

Dr. Osman Arpaçukuru, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı

İstanbul’daki imam hatip lisesi öğreniminin ardından 1989-1991 yılları arasında Şam’da başta Arap dili olmak üzere Temel İslam Bilimleri alanında öğrenim gördü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans programını Prof. Dr. Raşit Küçük danışmanlığında, Sahâbe Dönemi Hadis Rivâyetinde Tesebbüt, İklâl ve İksâr adlı teziyle tamamladı (2006).

1998-2003 yılları arasında İlke Yayıncılık’ta editör ve mütercim olarak görev aldı. 2003- 2012 yılları arasında serbest mütercim, yeminli tercüman ve özel dil okullarında Arapça öğretmeni olarak çalıştı. Arapçadan Türkçeye kitap çevirileri yaptı, çeşitli dergilerde yazılar kaleme aldı.

Prof. Dr. Abdulkerîm Zeydân’ın Mezheplere Göre Bütün Yönleriyle Kadın ve Aile Fıkhı Ansiklopedisi, 15 cilt (Asalet Yayınları, 2019); Hatîb eş-Şirbînî’nin Delilleriyle Büyük Şafii Fıkhı - Muğni’l Muhtâc, 20 cilt (Mirac Yayınları, 2017); İmam Tahavî’nin Şerhu Meâni’l-Âsar: Hadislerle İslam Fıkhı, 7 cilt (Kitâbî Yayınları, 2009) ve İbn Hacer el-Askalânî’nin, Muhtasar Fethu’l-Bârî -Sahih-i Buhari Şerhi, 15 cilt (Polen Yayınları, 2008) gibi pek çok kitabı yayına hazırladı. Abdulhalim Ebû Şakka’nın İslam Kadın Ansiklopedisi: Tahrirü’l- Mer’e, 2 cilt (Düşün Yayıncılık, 1996) adlı kitabının yayınında mütercim ve redaktör olarak görev aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalında doktora programını Prof. Dr. Mehmet Yalar danışmanlığında, Arap Belâgatında Hasr Üslûbu ve Kur’an Meâllerinin Hasr Üslûbu Açısından Değerlendirilmesi başlıklı teziyle tamamlayarak İslâmî ilimlerde “Doktor” unvanı aldı (2019). Yüksek lisans ve doktora tezleri kendi alanlarında sırayla birincilik ve mansiyon ödüllerine layık görüldü (2011, 2019).

Hâlen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalında çalışmalarını sürdürüyor.

Otuzun üzerinde tercümesi bulunan yazarın yayımlanmış telif eserleri şunlardır:

Kur'an Meallerinde Edebî Dil -Hasr Üslûbu Örneği- (Kuramer Yayınları, 2021); Sahabenin Hadis Rivayetindeki Titizliği (Kitâbi Yayınları, 2020); Peygamberimizin Anlattığı Hikâyeler (Nar Yayınları, 12. baskı, 2020), Ömer Muhtar (İlke Yayıncılık, 8. Baskı, 2020); Niçin Daha İyi Kul Olamıyoruz?(Ekmer Yayıncılık, 2005), İman Bahçesi Resimli Çocuk Hikâyeleri/İmanın Temelleri (1-5) (İlke Yayıncılık, 1999).

Dr. Abdullah Demir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı

Aslen Yozgatlı olan Demir, 1980 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı” adlı teziyle yüksek lisansını (2006), “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi” adlı araştırmasıyla da Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (2014). Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip, vaiz ve cezaevi vaizi olarak çalıştı (2003-2010). Akabinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2017). 2015-2016 yıllarında The University of Nottingham’da doktora sonrası araştırmasını yürüttü ve hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Demir; Ebû İshak es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (İstanbul: İSAM Yayınları, 2018), İSNAD Atıf Sistemi (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2019), Ceza İnfaz Kurumları Din Hizmetleri Rehberi (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012) ve Dini Değerleri İle Diyarbakır (Ankara: Diyarbakır İl Müftülüğü Yayınları, 2009) adlı kitapların yazarıdır. Demir, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi (2016-1019) ile ULUM Journal of Religious Inquiries (2018-2020) dergisinin editörlüğünü yürütmüştür ve hâlen 2019’da başladığı Eskiyeni dergisi editörlüğünü sürdürmektedir. Demir, Sosyal ve beşerî bilimler alanında kullanılmak üzere Türkiye merkezli ilk ve tek akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi İSNAD’ı 2018 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi desteği ile geliştirerek ücretsiz olarak kullanıma sunmuştur. İSNAD’ın 2. Edisyonu 2019’da yayımlanmış ve İngilizceye, Farsça ve Arapça çevrilmiştir. Hanefî-Mâtürîdî din anlayışı konusunda akademik yayınları bulunmakta ve bu alanda çalışmalarına devam etmektedir. Demir, kendisini her zaman destekleyen Derya Hanımefendinin eşi; mutluluk kaynakları Seher, Berat ve Salih’in babasıdır.

Kaynakça

Demir, Abdullah. İSNAD Atıf Sistemi. Ankara: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019.

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Citavi Şablonu Kullanım Kılavuzu

İndir

Yayınlanan

25 Haziran 2021

Bölümler

Lisans

Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.

Bu yazıyla ilgili ayrıntılar

ISBN-13 (15)

9786057441638

OCLC number (23)

1268995997

Date of first publication (11)

06/25/2021