Yeni Yayın: Arapçada Zaman Kalıpları: Kullanım Alanları ve Türkçedeki Zamanlarla Karşılaştırılması

08/11/2021

Bütün dillerde geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman olmak üzere fiillerle ifade edilen üç temel zaman vardır. Arapçada fiil, mazi, muzari ve emir fiili olarak üçe ayrılır. Mazi fiil geçmiş zamanı, muzari fiil şimdiki ve gelecek zamanı, emir fiili ise gelecek zamanı ifade eder. Bunlar, fiillerin sarfî zaman ifadesidir. İsm-i fail, ism-i mef’ûl, isim fiili ve mastar gibi kalıplar da cümle içinde zaman ifade eder. Bu ise nahvî zamandır. Nahvî zaman çerçevesinde mazi fiil şimdiki ve gelecek zamana, muzari fiil ise geçmiş zamana delalet edebilir. Fiillerin ve fiil dışındaki kalıpların ifade ettiği zamanlar, cümle içindeki -lafzî ya da hâlî- karinelerin bilinmesiyle anlaşılır. Çalışmamızda bu sarfî ve nahvî zaman ifadelerinin ortaya çıktığı yerler, kullanım alanları ile birlikte incelenmiş, Türkçe zaman kalıplarına Arapça denk karşılıkları verilerek bir karşılaştırma yoluna gidilmiştir.

İNDİR: Arapçada Zaman Kalıpları: Kullanım Alanları ve Türkçedeki Zamanlarla Karşılaştırılması

submission_4_4_coverImage_tr_TR_t.jpg