Başlangıç: 2021
Yayın Türü: Bilimsel Açık Erişim Kitaplar

Din Sosyolojisi Araştırmaları Dizisi: 1

Bir Sosyolog Bir Kavram ve Din - 1

Özcan Güngör (Dizi Editörü)
Devamı ...

Akademik Yazım ve Yayın Dizisi: 5

Kitap Değerlendirmesi Nasıl Yazılır?

Prof. Dr. Muammer İskenderoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
Devamı ...

Sempozyum Dizisi: 3

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı

Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
Devamı ...

Mezhepler Tarihi Araştırmaları Dizisi: 1

İsmâilîlik ve Neoplatonizm: Ebû Ya‘kûb es-Sicistânî Örneği

Dr. Yusuf Sansarkan (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
Devamı ...

Kelâm Araştırmaları Dizisi: 3

Big Bang ve Yaratılış

Dr. Ahmet Mekin Kandemir (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
Devamı ...

Akademik Yazım ve Yayın Dizisi: 4

İSNAD Atıf Sistemi (Arapça): ISNAD Nizâm Tevsîki'l-Merâci'

Dr. Abdullah Demir (Yazar); Dr. Sadık Seymen
Devamı ...

Akademik Yazım ve Yayın Dizisi: 2

İlahiyat Araştırmalarında Veri Taraması: Veri Tabanları – Kütüphaneler - Atıf Dizinleri

Dr. Harun Bekiroğlu- Talip Tuğrul (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
Devamı ...

Sempozyum Dizisi: 2

2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı

Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
Devamı ...

Kelâm Araştırmaları Dizisi 4

Big Bang ve Yaratılış

Dr. Ahmet Mekin Kandemir (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
Devamı ...

Tefsir Araştırmaları Dizisi: 2

Kur’ân Dilinde Yemin Üslûbu

Dr. Mehmet Çalışkan (Yazar); Dr. Ayşe Uzun (Dizi Editörü)
Devamı ...

Kelam Araştırmaaları Dizisi: 2

Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshâk es-Saffâr Örneği

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
Devamı ...

Tefsir Araştırmaları Dizisi: 1

Kur’ân Dilinde Yemin Üslûbu

Dr. Mehmet Çalışkan (Yazar); Dr. Ayşe Uzun (Dizi Editörü)
Devamı ...

Edebiyat Araştırmaları Dizisi: 1

Suûdü’l-Mevlevî: Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân)

Dr. Necati İşler (Yazar); Hüseyin Şıra (Dizi Editörü)
Devamı ...

Din Eğitimi Araştırmaları Dizisi: 1

On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

Dr. Fatma Kurttekin (Yazar); Dr. İshak Tekin (Dizi Editörü)
Devamı ...

Kelâm Araştırmaları Dizisi: 1

Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
Devamı ...

Arap Dili Araştırmaları Dizisi: 1

Arapçada Zaman Kalıpları: Kullanım Alanları ve Türkçedeki Zamanlarla Karşılaştırılması

Prof. Dr. Mehmet Ali Şimşek (Yazar); Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Arkan (Dizi Editörü)
Devamı ...

Akademik Yazım ve Yayın Dizisi 3

Şîvenâme-i İstinâddehî be Reveş-i İSNAD

Dr. Abdullah Demir (Yazar); Dr. Abdulcelil Alpkıray- Safiullah Muntazer- Abdullah Abdal- Said Luqman- Dr. Habip Demir
Devamı ...

Akademik Yazım ve Yayın Dizisi: 1

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Citavi Şablonu Kullanım Kılavuzu

Dr. Osman Arpaçukuru (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
Devamı ...

Faaliyet Raporları Dizisi: 1

Oku Okut Derneği Faaliyet Raporu-2021

Abdullah Demir; Oku Okut Derneği (Yazar)
Devamı ...

Hakemli Dergi

Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi

Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü); Oku Okut Yayınları (Yazar)
Devamı ...

Sempozyum Dizisi: 1

1. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu: Bildiri Özetleri Kitabı

Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
Devamı ...

Yeni Çıkan Kitaplar

Din Sosyolojisi Araştırmaları Dizisi: 1

Bir Sosyolog Bir Kavram ve Din - 1

Özcan Güngör (Dizi Editörü)
3 Kasım 2023

Akademik Yazım ve Yayın Dizisi: 5

Kitap Değerlendirmesi Nasıl Yazılır?

Prof. Dr. Muammer İskenderoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
21 Eylül 2023

Sempozyum Dizisi: 3

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı

Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
31 Ağustos 2023

Mezhepler Tarihi Araştırmaları Dizisi: 1

İsmâilîlik ve Neoplatonizm: Ebû Ya‘kûb es-Sicistânî Örneği

Dr. Yusuf Sansarkan (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
7 Ocak 2023

Akademik Yazım ve Yayın Dizisi: 4

İSNAD Atıf Sistemi (Arapça): ISNAD Nizâm Tevsîki'l-Merâci'

Dr. Abdullah Demir (Yazar); Dr. Sadık Seymen
17 Ekim 2022

Sempozyum Dizisi: 2

2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı

Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
14 Ağustos 2022

Kelâm Araştırmaları Dizisi 4

Big Bang ve Yaratılış

Dr. Ahmet Mekin Kandemir (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
14 Mart 2022

Kelâm Araştırmaları Dizisi: 3

Big Bang ve Yaratılış

Dr. Ahmet Mekin Kandemir (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
7 Mart 2022

Akademik Yazım ve Yayın Dizisi 3

Şîvenâme-i İstinâddehî be Reveş-i İSNAD

Dr. Abdullah Demir (Yazar); Dr. Abdulcelil Alpkıray- Safiullah Muntazer- Abdullah Abdal- Said Luqman- Dr. Habip Demir
27 Ocak 2022

Akademik Yazım ve Yayın Dizisi: 2

İlahiyat Araştırmalarında Veri Taraması: Veri Tabanları – Kütüphaneler - Atıf Dizinleri

Dr. Harun Bekiroğlu- Talip Tuğrul (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
25 Aralık 2021

Tefsir Araştırmaları Dizisi: 2

Kur’ân Dilinde Yemin Üslûbu

Dr. Mehmet Çalışkan (Yazar); Dr. Ayşe Uzun (Dizi Editörü)
25 Kasım 2021

Kelam Araştırmaaları Dizisi: 2

Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshâk es-Saffâr Örneği

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
25 Kasım 2021

Sempozyum Dizisi: 1

1. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu: Bildiri Özetleri Kitabı

Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
28 Ağustos 2021

Din Eğitimi Araştırmaları Dizisi: 1

On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

Dr. Fatma Kurttekin (Yazar); Dr. İshak Tekin (Dizi Editörü)
25 Haziran 2021

Arap Dili Araştırmaları Dizisi: 1

Arapçada Zaman Kalıpları: Kullanım Alanları ve Türkçedeki Zamanlarla Karşılaştırılması

Prof. Dr. Mehmet Ali Şimşek (Yazar); Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Arkan (Dizi Editörü)
25 Haziran 2021

Akademik Yazım ve Yayın Dizisi: 1

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Citavi Şablonu Kullanım Kılavuzu

Dr. Osman Arpaçukuru (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
25 Haziran 2021

Kelâm Araştırmaları Dizisi: 1

Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
29 Mayıs 2021

Oku Okut Yayınları; açık erişimli, gayri ticari, akademik yayıncılığı benimsemiştir.