Duyurular

Yeni Yayın: On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

09/28/2021

Dr. Fatma Kurttekin'in kaleme aldığı On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler adlı çalışma, Oku Okut Yayınları tarafından yayımlandı ve erişime açıldı (PDF İNDİR)

Çocukluktan itibaren dinlenilen masallar ve ninniler, okunan hikâyeler ve romanlar ruh dünyamızı etkilemekle kalmayıp dinî ve ahlâkî gelişimimizi de etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmada, 2005 yılında MEB tarafından tavsiye edilen 100 Temel Eser içinden öğrencilerin en çok okuduğu kitapların dinî ve ahlâkî gelişimlerini etkileyip etkilemediği, kitaplarda dinî ve ahlâkî değerlerin nasıl işlendiği incelenmeye çalışılmıştır.

Hakkında daha fazla bilgi edinin Yeni Yayın: On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

Oku Okut Yayınları; açık erişimli, gayri ticari, bilimsel yayıncılığı benimsemiştir. Başvuru sonrasında yapılan incelemelerde ve Yayın Kurulu’nca alınan kararda yayımı uygun görülen çalışmalar, e-kitap formatlarında ücretsiz olarak okuyucularımızla buluşturulmaktadır.

Oku Okut Yayınları; Din, Felsefe, Tarih ve Sosyoloji öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yayın yapmaktadır.

Oku Okut Yayıncılık, yüksek lisans ve doktora tezlerini de yayımlayabilmektedir.  Bu çalışmaların daha geniş kitlelere hitap edecek şekilde revize edilmesi veya başka bir şekilde değiştirilmesi gerekebilmektedir.

Oku Okut Yayınları; uluslararası yayıncılık standartları ve etik prensipleriyle uyumlu, yüksek kalitede kitapları açık erişimli olarak yayımlayarak sürekli genişleyen bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Yayınlarımız

Yayın No - 1:    Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği

Yayın No - 2:    Arapçada Zaman Kalıpları: Kullanım Alanları ve Türkçedeki Zamanlarla Karşılaştırılması

Yayın No - 3:    On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

Yayın No - 4:    İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Citavi Şablonu Kullanım Kılavuzu

Yayın No - 5:    Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu – 2021: Bildiri Özetleri Kitabı

Yayın No - 6:    Kur’ân Dilinde Yemin Üslûbu

Yazarlar