Katalog

6 Başlık
Kur’ân Dilinde Yemin Üslûbu
Tefsir Araştırmaları Dizisi: 1

Kur’ân Dilinde Yemin Üslûbu

Dr. Mehmet Çalışkan; Dr. Ayşe Uzun
27 Eylül 2021
Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu – 2021: Bildiri Özetleri Kitabı
Sempozyum Dizisi: 1

Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu – 2021: Bildiri Özetleri Kitabı

Dr. Abdullah Demir
5 Eylül 2021
İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Citavi Şablonu Kullanım Kılavuzu
Akademik Yazım ve Yayın Dizisi: 1

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Citavi Şablonu Kullanım Kılavuzu

Dr. Osman Arpaçukuru; Dr. Abdullah Demir
25 Temmuz 2021
On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler
Din Eğitimi Araştırmaları Dizisi: 1

On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

Dr. Fatma Kurttekin; Dr. İshak Tekin
25 Haziran 2021
Arapçada Zaman Kalıpları
Arap Dili Araştırmaları Dizisi: 1

Arapçada Zaman Kalıpları: Kullanım Alanları ve Türkçedeki Zamanlarla Karşılaştırılması

Prof. Dr. Mehmet Ali Şimşek; Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Arkan
25 Haziran 2021
Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı
Kelâm Araştırmaları Dizisi: 1

Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu; Dr. Abdullah Demir
29 Mayıs 2021