Başlangıç: 2021
Yayın Türü: Bilimsel Açık Erişim Kitaplar

Kitaplarımız

Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshâk es-Saffâr Örneği

Kelam Araştırmaaları Dizisi: 2

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
25 Kasım 2021

Kur’ân Dilinde Yemin Üslûbu

Tefsir Araştırmaları Dizisi: 1

Dr. Mehmet Çalışkan (Yazar); Dr. Ayşe Uzun (Dizi Editörü)
25 Eylül 2021

Suûdü’l-Mevlevî: Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân)

Edebiyat Araştırmaları Dizisi: 1

Dr. Necati İşler (Yazar); Hüseyin Şıra (Dizi Editörü)
19 Kasım 2021

On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

Din Eğitimi Araştırmaları Dizisi: 1

Dr. Fatma Kurttekin (Yazar); Dr. İshak Tekin (Dizi Editörü)
25 Haziran 2021

Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği

Kelâm Araştırmaları Dizisi: 1

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
29 Mayıs 2021

Arapçada Zaman Kalıpları: Kullanım Alanları ve Türkçedeki Zamanlarla Karşılaştırılması

Arap Dili Araştırmaları Dizisi: 1

Prof. Dr. Mehmet Ali Şimşek (Yazar); Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Arkan (Dizi Editörü)
25 Haziran 2021

Şîvenâme-i İstinâddehî be Reveş-i İSNAD

Akademik Yazım ve Yayın Dizisi 3

Dr. Abdullah Demir (Yazar); Dr. Abdulcelil Alpkıray- Safiullah Muntazer- Abdullah Abdal- Said Luqman- Dr. Habip Demir
27 Ocak 2022

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Citavi Şablonu Kullanım Kılavuzu

Akademik Yazım ve Yayın Dizisi: 1

Dr. Osman Arpaçukuru (Yazar); Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü)
25 Haziran 2021

Oku Okut Derneği Faaliyet Raporu-2021

Faaliyet Raporları Dizisi: 1

Abdullah Demir; Oku Okut Derneği (Yazar)
9 Şubat 2022

Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi

Hakemli Dergi

Dr. Abdullah Demir (Dizi Editörü); Oku Okut Yayınları (Yazar)
20 Aralık 2021